Akty prawne

Niniejszą mapę akustyczną opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi aktami prawnymi: