Akty prawne

Niniejszą strategiczną mapę hałasu opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: