Normy

Niniejszą mapę akustyczną opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: