Normy

Niniejszą strategiczną mapę hałasu opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: