Dyrektywy UE i inne dokumenty

Niniejszą strategiczną mapę hałasu opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi dyrektywami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: