Informacje o wykonawcy projektu

Niniejsze opracowanie wykonano na zamówienie Miasta Gliwice, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta w ramach umowy nr: SR.272.1.5.2017.2096 z dnia 18 lipca 2017 r.

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na:

Wykonanie Mapy akustycznej miasta Gliwice

jest:


   Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.,
   ul. J. Długosza 40, 51 – 162 Wrocław

   e-mail: biuro@lemitor.com.pl

Zespół realizujący Mapę Akustyczną Miasta Gliwice:

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
  dr inż. Zbigniew Lewicki – Prezes Zarządu

  mgr inż. Wojciech Waleczek
  mgr inż. Dominika Słoboda
  mgr inż. Stanisław Lewicki
  mgr inż. Przemysław Lewicki
  mgr inż. Maciej Siemek
  mgr inż. Marzena Wydmańska
  inż. Grzegorz Szyliński
  Dawid Repczak