Ogólna charakterystyka obszaru

Zasięg terytorialny opracowania obejmuje obszar zawarty w granicach administracyjnych Gliwic o powierzchni ok. 133,9 km2.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące teren zajmowany przez miasto Gliwice:

Powierzchnia: 133,9 km2,

Średnia wysokość terenu:     240 m n.p.m.*,

Najwyższy punkt terenu:     285 m n.p.m. (okolice składowiska odpadów)*,

Najniższy punkt terenu:       199 m n.p.m. (okolice ujścia Kłodnicy do jeziora Dzierżno Duże)*,

Liczba ludności:       183 392**,

Liczba studentów:       23 908**,

Gęstość zaludnienia:     1 370 os./km2**.

Liczba łóżek w szpitalach:     1153***

* - Numeryczny Model Terenu przekazany przez Zamawiającego,

** - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, stan na rok 2015, Urząd Statystyczny w Katowicach,

*** - Dane Urzędu Statystycznego w Katowicach, stan na rok 2015 r.


Mapa poglądowa Gliwic

Gliwice dzielą się administracyjnie na 21 osiedli, stanowiących jednostki pomocnicze miasta.

Lp. Osiedle Liczba osób
zameldowanych na pobyt stały
Powierzchnia (km2)
1 2 3 4
1. Baildona 9 597 4,72
2. Bojków 2 859 16,45
3. Brzezinka 2 442 8,49
4. Czechowice 734 5,32
5. Kopernika 10 417 2,48
6. Ligota Zabrska 2 009 6,84
7. Łabędy 15 161 19,07
8. Obrońców Pokoju 5 195 7,67
9. Ostropa 2 912 11,48
10. Politechnika 3 823 1,06
11. Sikornik 13 080 2,79
12. Sośnica 18 555 4,85
13. Stare Gliwice 6 419 5,32
14. Szobiszowice 12 577 3,04
15. Śródmieście 13 675 2,15
16. Trynek 16 516 7,63
17. Wilcze Gardło 1 148 0,68
18. Wojska Polskiego 11 958 3,83
19. Wójtowa Wieś 5 842 9,96
20. Zatorze 12 892 3,49
21. Żerniki 3 450 6,56
Razem 171 261 133,88

Źródło: http://bip.gliwice.eu, stan na dzień 31.12.2016 r.


Osiedla Gliwic w obrębie miasta

Największa zagęszczenie ludności oraz koncentracja obiektów zamieszkania zbiorowego ma miejsce głównie w centrum ,oraz w północno wschodniej części miasta. Po stronie wschodniej widoczne jest zagęszczenie ludności na terenie osiedla Sośnica.


Gęstość zaludnienia

Na terenie Gliwic znajduje się 5 szpitali, w których znajdują się 1153 łóżka (dane GUS za 2015 r.) Wszystkie szpitale znajdują się w centrum miasta.
Gliwice są dużym ośrodkiem edukacyjnym i akademickim. Na terenie miasta funkcjonuje szereg państwowych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i policealnych wynosi 25 544*, liczba studentów: 23 908*.
* Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016, dane za rok szkolny 2015/2016, Urząd Statystyczny w Katowicach


Lokalizacja szpitali na terenie Gliwic

Gliwice są położone na skrzyżowaniu dróg europejskich i krajowych, przy drugiej co do ważności autostradzie w Europie (autostrada A4) łączącej m.in. Monachium, Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków, Kijów. Bezpośrednio przy południowo-wschodniej granicy Gliwic znajduje się węzeł A4 (E40), A1 (E75) i drogi krajowej nr 44.

W Gliwicach znajduje się cywilne lotnisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego. Na gliwickim lotnisku od wiosny do jesieni działa strefa spadochronowa Szkoły Spadochronowej „Silesia” z samolotami: SMG-92 Turbo Finist (HA-YDM, HA-YDN). Miasto jest również istotnym węzłem kolejowym, posiada transport wodny oraz rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej.

Pod względem geograficznym Gliwice leżą na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej, nad rzeką Kłodnicą. Są najbardziej "zielonym" miastem aglomeracji górnośląskiej. Zieleńce i parki zajmują w sumie 12% obszaru miasta.