Ogólna charakterystyka obszaru objętego mapą

Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące teren zajmowany przez miasto Gliwice:

Liczba ludności (zameldowani) 12.2021r.: 160 503,

Gęstość zaludnienia: 1 198 os./km2.

Miasto Gliwice położone jest w województwie śląskim. Jest to miasto na prawach powiatu. Sąsiaduje z Katowicami, Rudą Śląską, Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Siemianowicami oraz Świętochłowicami. Zajmuje powierzchnię 134 km2.

 

Miasto podzielone jest na 21 jednostek pomocniczych:

·          Baildona,

·          Bojków,

·          Brzezinka,

·          Czechowice,

·          Kopernika,

·          Ligota Zabrska,

·          Łabędy,

·          Obrońców Pokoju,

·          Ostropa,

·          Politechnika,

·          Sikornik,

·          Sośnica,

·          Stare Gliwice,

·          Szobiszowice,

·          Śródmieście,

·          Trynek,

·          Wilcze Gardło,

·          Wojska Polskiego,

·          Wójtowa Wieś,

·          Zatorze,

·          Żerniki.

 

jednostki pomocnicze_tekst.jpeg

Rysunek 1 . Granice miasta oraz jednostek pomocniczych.

W ramach opracowania wykonano analizy na terenie całego miasta dla czterech źródeł hałasu:

·          hałas drogowy,

·          hałas szynowy,

·          hałas lotniczy,

·          hałas przemysłowy.

W ramach opracowywania niniejszego dokumentu zestawiono następujące dane statystyczne: liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia, średnią powierzchnię lokali mieszkalnych, średnią liczbę osób zamieszkałych w lokalu, liczbę obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na analizowanym obszarze oraz liczbę szpitali i domów pomocy społecznej.

Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne dotyczące obszaru objętego w strategicznej mapie hałasu, na podstawie danych Urzędu Miasta Gliwice [źródło: https://bip.gliwice.eu/rady-dzielnic, stan na 31.12.2021 r.].

Tabela 1 . Dane statystyczne dotyczące obszaru objętego zakresem strategicznej mapy hałasu.

Lp.

Jednostka pomocnicza (dzielnica)

Powierzchnia analizowanego obszaru

[km2]

Liczba mieszkańców w analizowanym obszarze

Gęstość zaludnienia w analizowanym obszarze

[os./km2]

Liczba obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w analizowanym obszarze

Liczba szpitali i domów pomocy społecznej w analizowanym obszarze

1.

Baildona

4,72

8597

1819,86

8

1

2.

Bojków

16,45

2981

181,18

1

0

3.

Brzezinka

8,49

2530

297,60

2

0

4.

Czechowice

5,32

783

147,29

0

0

5.

Kopernika

2,48

9610

3879,89

3

0

6.

Ligota Zabrska

6,84

2004

292,94

1

0

7.

Łabędy

19,08

14283

748,48

6

1

8.

Obrońców Pokoju

7,64

5133

672,13

2

0

9.

Ostropa

11,67

3034

260,06

3

0

10.

Politechnika

1,06

3375

3184,72

2

0

11.

Sikornik

3,17

12119

3818,58

7

1

12.

Sośnica

4,84

16853

3481,47

9

1

13.

Stare Gliwice

5,32

6338

1191,60

5

0

14.

Szobiszowice

3,04

11869

3901,71

10

0

15.

Śródmieście

2,15

12454

5783,57

14

5

16.

Trynek

7,63

15001

1965,28

11

1

17.

Wilcze Gardło

0,68

1118

1646,12

2

0

18.

Wojska Polskiego

3,83

11172

2914,63

6

2

19.

Wójtowa Wieś

9,40

5658

602,13

4

1

20.

Zatorze

3,49

11797

3375,57

5

0

21.

Żerniki

6,57

3794

577,48

2

0

Razem

133,87

160503

1198

103

13

[Źródło: dane Urzędy Miasta Gliwice, https://bip.gliwice.eu/rady-dzielnic,

stan na 31.12.2021 r. oraz opracowanie własne]

 

Największe zagęszczenie ludności oraz koncentracja obiektów zamieszkania zbiorowego ma miejsce głównie w centrum oraz w północno wschodniej części miasta. Po stronie wschodniej widoczne jest zagęszczenie ludności na terenie dzielnicy Sośnica. Na poniższej mapie przedstawiono w wersji graficznej rozkład gęstości zaludnienia na terenie miasta Gliwice.

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 2 Gęstość zaludnienia

Na poniższej mapie przedstawiono w wersji graficznej lokalizację szpitali i domów opieki społecznej na terenie miasta Gliwice.

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Rysunek 3 Lokalizacja szpitali i domów opieki społecznej

Poniższy materiał fotograficzny ilustruje charakterystykę terenu, dla którego została sporządzona Strategiczna mapa hałasu.

Gliwice. Centrum miasta ul. Zwycięstwa (fot. R. Neumann, UM Gliwice)

Gliwice. (fot. R. Neumann, UM Gliwice)

Gliwice. Kłodnica (fot. R. Neumann, UM Gliwice)

Gliwice. Drogowa Trasa Średnicowa (fot. R. Neumann, UM Gliwice)

Gliwice. Dworzec kolejowy (fot. M. Baranowski, UM Gliwice)

Gliwice Lotnisko. Aeroklub Gliwicki (fot. Baranowski Marcin, UM Gliwice)