Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

W Gliwicach zidentyfikowano cztery rodzaje źródeł powodujących hałas: transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy oraz działalność zakładów przemysłowych. Mapa akustyczna obejmuje całą sieć drogową, kolejową, cywilne lotnisko sportowe oraz wybrane zakłady przemysłowe mogące mieć wpływ na klimat akustyczny w mieście.

 

Sieć drogowa

 

W Gliwicach ruch drogowy stanowi dominujące źródło hałasu, a stale rosnący wskaźnik motoryzacji powoduje ciągły wzrost emitowanego hałasu. Przez Gliwice przebiegają dwie autostrady A1 i A4 oraz dwie drogi krajowe nr: 78 i 88. Dodatkowo przez centrum Gliwic przebiega końcowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, który kończy swój bieg węzłem z drogą krajową nr 88. Sieć drogowa miasta wchodzi w skład systemu komunikacyjnego konurbacji katowickiej, która jest węzłem komunikacyjnym o znaczeniu krajowym i europejskim. Gliwice leżą na skrzyżowaniu dwóch autostrad, A1 łączącej Gdańsk i Gorzyczki oraz A4 łączącej Zgorzelec i Korczową, będącej częścią trasy europejskiej E40. Na terenie miasta znajdują się 4 węzły autostradowe: Gliwice-Bojków, Gliwice-Ostropa, Gliwice-Sośnica (miejsce przecięcia autostrad A1 i A4) i Gliwice-Wschód. Sieć drogowa znajdująca się poza granicami aglomeracji, będąca istotnym źródłem hałasu, została uwzględniona w modelu akustycznym.

 

Średnie natężenia ruchu na autostradach (źródło natężenia: wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu, 2015 r.)


Lp Trasa SDR Pojazdy lekkie Pojazdy cięższkie
[poj./dobę] [poj./dobę] [poj./dobę]
1 2 3 4 5
1. A1 40460 33007 7153
2. A4 38968 29177 9791

Długość ekranów przy drogach zlokalizowanych na terenie Gliwic to ok. 24,4 km.

Schemat komunikacji drogowej w Gliwicach.

Transport kolejowy

Gliwice to ważny ośrodek transportu kolejowego a sam dworzec kolejowy w Gliwicach uznawany jest za jeden z większych na obszarze Śląska.

Przez Gliwice przebiega jeden z najważniejszych krajowych szlaków kolejowych - linia nr 137 będąca częścią korytarza międzynarodowego E-30 łączącego Drezno (przez Legnicę, Wrocław, Gliwice, Katowice, Kraków, Przemyśl) z granicą państwową w Medyce (kolejowe przejście graniczne Polska/Ukraina)


W mieście swój początek ma również szereg linii kolejowych wśród których wskazać należy przede wszystkim następujące linie:Węzeł kolejowy rejonu Gliwic obejmuje następujące rodzaje czynnych linii oraz łącznic kolejowych:Na terenie miasta obsługę ruchu towarowego i pasażerskiego zapewnia sieć przystanków i  stacji kolejowych:


Ich funkcje uzupełniane są przez sieć bocznic rozchodzących się od stacji Gliwice, Gliwice Port i Gliwice Łabędy.

Wszystkie wspomniane powyżej eksploatowane linie kolejowe są liniami normalnotorowymi. Na terenie Gliwic nie ma szlaków kolei szerokotorowej. Brak jest również czynnych linii kolejowych wąskotorowych. Szlaki kolei wąskotorowej położone na terenie miasta (Gliwice Trynek-Racibórz) będące uzupełnieniem bogatej sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych nie są obecnie eksploatowane i częściowo ulegają rozbiórce.

Schemat węzła kolejowego.

Hałas lotniczy

Na terenie Gliwic, w odległości ok. 3 km na południe od centrum miasta, znajduje się cywilne lotnisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego. Lotnisko zlokalizowane jest w dzielnicy Trynek w pobliżu autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 78. Obszar lotniska i  tereny do niego przylegające są terenami płaskimi, położonymi na poziomie 234 m n.p.m. ARP współrzędne WGS84: N 50° 16' 09,90'', E 018° 40' 22,05''.

Lotnisko posiada cztery drogi startowe na kierunkach 10L/28R, 10R/28L, 08L/26L oraz 08R/26L o wymiarach odpowiednio 680 x 100 m, 660 x 100 m, 700 x 100 m oraz 2503 m x 58 m. W skład lotniska wchodzi budynek biurowy aeroklubu, restauracja, 2 hangary murowane, 1 hangar blaszany oraz stacja paliw. Ponadto na lotnisku znajduje się Śmigłowcowa Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz siedziba firmy Flytronic.

Drogi startowe (źródło: Projekt Zagospodarowania Terenu Lotniska Gliwice – EPGL)

Na gliwickim lotnisku od wiosny do jesieni działa strefa spadochronowa Szkoły Spadochronowej „Silesia” z samolotami: SMG-92 Turbo Finist (HA-YDM, HA-YDN). Gdzie istnieje możliwość wykonywania skoków tandemowych oraz uczestnictwa w kursach spadochronowych AFF.

Typy statków powietrznych:

Uciążliwość hałasowa lotniska Gliwice została określona przy założeniu, że użytkowane będą następujące typy statków powietrznych:

Przemysł

 

Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gliwic przemysł w mieście będzie zmieniał swój profil w kierunku wysokiej technologii. Tym samym pojawiać się będą przedsiębiorstwa o zwiększonych wymogach w zakresie standardów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.
Przemysł przechodzi proces ciągłej restrukturyzacji. Wykorzystywane są tutaj nowe tereny, na których unika się trudności związanych z adaptacją istniejących instalacji. Działania koncentrują się na mniej konfliktowym rozlokowaniu zagospodarowania przemysłowo – składowego, poza centrum, głównie w pasmach aktywności gospodarczej powiązanych dobrze z zewnętrznym układem drogowym.

Klimat akustyczny wokół każdego zakładu przemysłowego zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na  terenie zakładu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych poszczególnych źródeł oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego oddziaływaniem hałasu.

W poniższej tabeli przedstawiono zakłady przemysłowe, które zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania Mapy Akustycznej.

Lp. Nazwa zakładu Adres zakładu
1 2 3
1. Rehau Sp. z o. o. ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice
2. Oasis East ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice
3. MACO Polska Sp. z o. o. ul. Jana Gutenberga 18, 44-109 Gliwic
4. Hirschvogel Components Poland ul. Jana Gutenberga 2, 44-109 Gliwic
5. Autorobot Strefa ul. Wyczółkowskiego 29, 44-109 Gliwice
6. TRW Braking Systems Polska ul. Leonarda Da Vinci 7, 44-109 Gliwice
7. HP Polska ul. Leonarda Da Vinci 9, 44-109 Gliwice
8. Diamond Business Park ul. Leonarda Da Vinci 5, 44-109 Gliwice
9. Auro Business Park ul. Leonarda Da Vinci 12, 44-109 Gliwice
10. Plastic Omnium Auto Sp. z o.o. ul. Leonarda Da Vinci 10, 44-109 Gliwice
11. Roca Polska Sp. z o. o. (ZWS SILESIA Sp. z o. o.) ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice
12. Fabryka Plastików Gliwice ul. Wyczółkowskiego 20a, 44-109 Gliwice
13. FRONIUS POLSKA SP. z o. o. ul. G. Eiffel'a 8, 44-109 Gliwice
14. Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice
15. Mapei Polska ul. G. Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice
16. Francisco Ros Casares Polska Sp. z o.o. ul. Nobla 1, 44-164 Gliwice
17. Kirchhoff Polska ul. Nobla 3, 44-164 Gliwice
18. LIDL Polska Sp. z o .o. ul. Jana Gutenberga 1, 44-109 Gliwice
19. AIUT ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice
20. Mecalux Sp. z o. o ul. Wyczółkowskiego 125, 44-109 Gliwice
21. Ente Sp. z o. o. ul. A. Gaudiego 7, 44-109 Gliwice
22. Kalmet Sp. z o. o. ul. A. Gaudiego 3, 44-109 Gliwice
23. Welding Alloys Polska ul. A. Gaudiego 2, 44-109 Gliwice
24. Kalmet Sp. z o. o. ul. A. Gaudiego 3, 44-109 Gliwice
25. Seoyon Electronics Poland Sp.z o.o. ul. A. Gaudiego 6a, 44-109 Gliwice
26. GZUT S.A., Zakład Dźwignic i Konstrukcji Stalowych ul. św. Małgorzaty 1, 44-101 Gliwice
27. Przedsiębiorstwo Produkcji Eksportowej HUTIMEX ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice
28. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Sp. z o. o. ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice
29. Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S. A. ul. bł. Czesława 13, 44-100 Gliwice
30. NGK Ceramics Sp. z o. o. ul. Jana Gutenberga 6, 44-109 Gliwice
31. SEST Luve Polska ul. Wyczółkowskiego 30, 44-109 Gliwice
32. Logstor Polska Sp. z o. o. ul. Wyczółkowskiego 115, 44-109 Gliwice
33. Semmelrock Stein Design ul. Wyczółkowskiego 109, 44-109 Gliwice
34. Kalmet Sp. z o. o. ul. A. Gaudiego 3, 44-109 Gliwice
35. Meiko Trans Polska ul. Wyczółkowskiego 121, 41-109 Gliwice
36. Sergo Business Park ul. Gaudiego, 41-109 Gliwice
37. General Motors Manufacturing Poland ul. A. Opla 1, 44-109 Gliwice
38. Müller - Die Lila Logistik Polska Sp. z o. o ul. Zygmuntowska 90, 44-100 Gliwice
39. Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
40. Vlassenroot Sp. z o. o. ul. Bojkowska 59, 44-100 Gliwice
41. CERG Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice
42. Chłodnie Kominowe S.A. Zakład Produkcyjny w Gliwicac ul. Okrężna 3, 44-100 Gliwice
43. Saint - Gobain Isover Polska Sp. z o. o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
44. Zakłady Mechaniczne GLIMAG Sp. z o. o. ul. Toszecka 102, 44-100 Gliwice
45. Śląskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice
46. IZO - ERG S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice
47. ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice
48. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
49. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
50. Newag S.A. Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych ul. Chorzowska58, 44-100 Gliwice
51. PGG KWK Sośnica ul. Błonie 6, 44-103 Gliwice
52. KWK Sośnica Szyb V -
53. KWK Sośnica Pole Bojków -
54. GZUT-Odlewnia. Sp. z o.o. ul. Robotnicza 2, 44-101 Gliwice
55. Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
56. Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
57 Zakład Energo-Mechaniczny Łabędy Spółka z o. o.; ZAKLAD_58 Huta Łabędy ul. Zawadzkiego 45, 44-100 Gliwice
58. Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
59. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. ul. Metalowców 9, 44-109 Gliwice
60. SFW Energia Sp. z o.o. SFW Energia Sp. z o.o.

Lokalizacja rozpatrywanych zakładów przemysłowych