Mapa akustyczna powstała w celu oceny klimatu akustycznego miasta Gliwice. Została ona opracowana w 2017 roku na zamówienie Miasta Gliwice – Urząd Miasta Gliwice w ramach realizacji projektu pn:

„Mapa akustyczna miasta Gliwice”

Wykonane opracowanie będzie podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Mapa akustyczna pozwoli również zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania zmierzające do wyciszenia lub ograniczenia emisji hałasu.