Zestawienie wyników

 

Wybrane zestawienia tabelaryczne dotyczące stanu akustycznego środowiska

W kolejnych tabelach przedstawiono wyniki uzyskane w ramach opracowania Strategicznej Mapy Hałasu.

HAŁAS DROGOWY

Tabela 1 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas drogowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

18,084

17,578

16,090

9,163

3,703

2,922

2.

Liczba lokali mieszkalnych

10800

8400

5500

2200

400

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

25400

19600

11500

4000

300

0

Tabela 2 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas drogowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

16,793

16,696

12,100

5,537

2,305

1,879

2.

Liczba lokali mieszkalnych

9400

5500

2200

400

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

22000

12800

4900

800

0

0

Tabela 3 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas drogowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,974

0,186

0,009

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

2000

300

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

4700

800

0

0

 


 

Tabela 4 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas drogowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,559

0,064

0,005

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

1100

100

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

2500

300

0

0

HAŁAS KOLEJOWY

Tabela 5 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas kolejowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

3,472

1,793

0,858

0,817

0,064

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

700

100

100

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

1700

300

0

0

0

0

Tabela 6 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas kolejowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

3,041

1,328

0,816

0,496

0,007

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

400

100

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

900

100

0

0

0

0

 


 

Tabela 7 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas kolejowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,016

0,001

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

Tabela 8 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas kolejowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,024

0,005

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

HAŁAS LOTNICZY

Tabela 9 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas lotniczy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,154

0,032

0,004

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

0

0

Tabela 10 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas lotniczy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,026

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

0

0

 


 

Tabela 11 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas lotniczy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

Tabela 12 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas lotniczy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

 

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Tabela 13 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN – hałas przemysłowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LDWN

 

55-59,9

60-64,9

65-69,9

70,0-74,9

75,0-79,9

≥80

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

2,555

1,679

0,629

0,264

0,112

0,044

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

100

0

0

0

0

0

Tabela 14 . Szacunkowa powierzchnia terenów oraz liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN – hałas przemysłowy

Lp.

Zagrożenie hałasem - wskaźnik LN

 

50-54,9

55-59,9

60-64,9

65,0-69,9

70,0-74,9

≥75

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

2,235

1,040

0,429

0,188

0,080

0,027

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

0

0

0

0

0

0

 


 

Tabela 15 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN – hałas przemysłowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem[km2]

0,050

0,009

0,001

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

0

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

100

0

0

0

Tabela 16 . Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących te lokale oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone wskaźnikiem LN – hałas przemysłowy

Lp.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN

 

1-5

5,1-10

10,1-15

>15

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

1.

Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem [km2]

0,163

0,040

0,005

0,000

2.

Liczba lokali mieszkalnych

100

0

0

0

3.

Liczba zagrożonych mieszkańców

300

100

0

0