W kolejnych tabelach zebrano dane dotyczące liczby ludności narażonej na poszczególne rodzaje hałasu uzyskane w ramach opracowania Mapy Akustycznej. Uzyskane wartości zilustrowano także  na wykresach.

HAŁAS DROGOWY

Tabela 1. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN.


Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

30100

13000

60-65

23400

10100

65-70

12800

5500

70-75

5800

2500

> 75

500

200


Rysunek 1. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN.


Rysunek 2. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN.

Tabela 2. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas drogowy, oceniany wskaźnikiem LDWN.

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

2100

900

60-65

4600

2000

65-70

5300

0

70-75

4500

0

> 75

500

0

Rysunek 3. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN.


Rysunek 4. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN.

Tabela 3. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale, narażonych na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

50-55

31900

13800

55-60

26600

11500

60-65

18400

7900

65-70

10500

4500

> 70

3100

1400

Rysunek 5. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN.


Rysunek 6. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN.

Tabela 4. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas drogowy, oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

50-55

1500

600

55-60

2700

1200

60-65

5200

0

65-70

5700

0

> 70

2700

0

Rysunek 7. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN.


Rysunek 8. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN.

Tabela 5. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

25,156

60-65

24,118

65-70

16,102

70-75

8,342

> 75

4,691


Rysunek 9. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Tabela 6. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

50-55

25,909

55-60

20,020

60-65

11,260

65-70

4,527

> 70

2,467


Rysunek 10. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN.

Tabela 7. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas drogowy, LDWN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas drogowy

Wskaźnik hałasu

(LDWN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

1,585

0,290

0,015

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

3,692

0,679

0,012

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

8,558

1,567

0,028

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

22

73

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

5

3

0

0

0

Tabela 8. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas drogowy, LN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas drogowy

Wskaźnik hałasu

(LN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

1,029

0,114

0,003

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

8,618

4,249

0,966

0,001

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

19,964

9,870

2,250

0,002

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

55

64

2

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

5

8

0

0

0

HAŁAS KOLEJOWY

Tabela 9. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale narażonych na hałas kolejowy, oceniany wskaźnikiem LDWN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

11400

4900

60-65

3100

1300

65-70

1400

600

70-75

200

100

> 75

0

0

Rysunek 11. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LDWN.

Rysunek 12. Liczba lokali narażonych na hałas, wskaźnik kolejowy LDWN.

Tabela 10. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas kolejowy, oceniany wskaźnikiem , oceniany wskaźnikiem LDWN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

900

400

60-65

400

200

65-70

100

0

70-75

0

0

> 75

0

0


Rysunek 13. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN.


Rysunek 14. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik kolejowy LN.

Tabela 11. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas kolejowy, oceniany wskaźnikiem , oceniany wskaźnikiem LN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

50-55

6400

2700

55-60

2400

1000

60-65

600

300

65-70

100

0

> 70

0

0


Rysunek 15. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LN.


Rysunek 16. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LN.

Tabela 12. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas kolejowy, oceniany wskaźnikiem LN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

50-55

500

200

55-60

200

100

60-65

100

0

65-70

0

0

> 70

0

0


Rysunek 17. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN.


Rysunek 18. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LN.

Tabela 13. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas kolejowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

4,303

60-65

2,922

65-70

2,071

70-75

1,282

> 75

0,650


Rysunek 19. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas kolejowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Tabela 14. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas kolejowy oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

50-55

3,736

55-60

2,408

60-65

1,867

65-70

1,008

> 70

0,439

Rysunek 20. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas kolejowy oceniany wskaźnikiem LN.

Tabela 15. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas kolejowy, LDWN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas kolejowy

Wskaźnik hałasu

(LDWN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,304

0,077

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,229

0,022

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,531

0,050

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

1

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Tabela 16. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas kolejowy, LN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas kolejowy

Wskaźnik hałasu

(LDWN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,252

0,011

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,335

0,038

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,781

0,088

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

1

6

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Tabela 17. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LDWN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

200

100

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy o poziomie wskaźnika LDWN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 18. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LDWN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

100

0

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy o poziomie wskaźnika LDWN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 19. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

100

0

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy o poziomie wskaźnika LN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 20. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażonych na hałas przemysłowy, oceniany wskaźnikiem LN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

100

0

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas przemysłowy o poziomie wskaźnika LN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 21. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

3,387

60-65

2,060

65-70

0,576

70-75

0,241

> 75

0,175


Rysunek 21. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Tabela 22. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

3,185

60-65

1,170

65-70

0,381

70-75

0,162

> 75

0,126


Rysunek 22. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Tabela 23. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas przemysłowy, LDWN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas przemysłowy

Wskaźnik hałasu

(LDWN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,627

0,091

0,001

0,001

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

0

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Tabela 24. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas przemysłowy, LN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas przemysłowy

Wskaźnik hałasu

(LN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,612

0,475

0,015

0,001

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

0

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

HAŁAS LOTNICZY

Tabela 25. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas pochodzący od ruchu lotniczego, oceniany wskaźnikiem LDWN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

0

0

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas lotniczy o poziomie wskaźnika LDWN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 26. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas pochodzący od ruchu lotniczego, oceniany wskaźnikiem LN

Przedziały wartości w dB

Liczba osób narażonych

(z dokładnością do 100)

Liczba lokali narażonych

(z dokładnością do 100)

55-60

0

0

60-65

0

0

65-70

0

0

70-75

0

0

> 75

0

0

Ze względu na znikomą liczbę ludności, jak też lokali mieszkalnych narażonych na hałas lotniczy o poziomie wskaźnika LN przekraczającym 55 dB, nie opracowano graficznej prezentacji statystyki zawartej w powyższej tabeli.

Tabela 27. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas lotniczy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

0,034

60-65

0,000

65-70

0,000

70-75

0,000

> 75

0,000


Rysunek 23. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas lotniczy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Tabela 28. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas lotniczyoceniany wskaźnikiem LN.

Przedziały wartości w dB

Powierzchnia obszaru [km2]

55-60

0,000

60-65

0,000

65-70

0,000

70-75

0,000

> 75

0,000

Tabela 29. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas lotniczy, LDWN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas lotniczy

Wskaźnik hałasu

(LDWN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,304

0,077

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

0

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Tabela 30. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Akustycznej, hałas lotniczy, LN

Nazwa aglomeracji: Radom

Hałas lotniczy

Wskaźnik hałasu

(LN w dB)

 

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

> 20 dB

 

Stan warunków akustycznych środowiska

 

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,252

0,011

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

0

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0