Jednostką zarządzającą Mapą Akustyczną miasta Gliwice jest:

Wydział Środowiska
Urzędu Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. 32-238-54-45
faks: 32-239-11-99
e-mail: sr@um.gliwice.pl